Aktuális hírek, információk

Tisztelt Szülők!

 

Eltelt a harmadik tanítási hét is a vészhelyzet kihirdetése óta. Ennek kapcsán szeretnék megosztani önökkel néhány gondolatot, illetve tájékoztatást nyújtani néhány időszerű feladattal kapcsolatban.

 

>>

Az első gondolat a köszönetről szól. Ezúton is szeretném megköszönni mindenkinek segítőkészségét, hozzáállását, jószándékát. Ez a helyzet teljesen új energiákat szabadított fel diákban, szülőben, tanárban egyaránt. Nálunk szerencsére a jó energiákat. A tanulók önálló tananyagfeldolgozásból jelesre vizsgáztak, ami természetesen nem ment és nem is megy a szülők segítsége nélkül. Köszönöm, hogy továbbra is számíthatunk a családok, a szülők támogatására, hogy gyermekeik mögött állnak és közösen valósítjuk meg a ránk váró feladatokat.

A digitális oktatás terén gyors változások történtek az elmúlt hetekben. Ez az átállás nem ment zökkenők nélkül, de az iskolánk eddig jól vette ezt az akadályt.

Az első két és fél hétben sikerült minden tanulónak taneszközt biztosítanunk. 18 db asztali számítógépet és 3 db mobil sticket adtunk azoknak a családoknak, akiknél nem állt rendelkezésre a tanuláshoz megfelelő eszköz.

Köszönetünket fejezzük ki a Szlavicsek családnak, akik segítségünkre voltak ebben.

 

Kedves Szülők!

Tudom, nem könnyű ez az új helyzet, amiben hirtelen otthoni tanár nénivé, tanár bácsivá kellett válniuk. Gondolom, Önök is látják, hogy tanítani nem is olyan egyszerű! Ha elakadnak, elbizonytalanodnak és segítségre lenne szükségük, továbbra is nyugodtan keressék a kollégáimat!

Szeretnénk megnyugtatni azokat, akik a tananyag elsajátításának hiányosságain aggódnak. Arra törekszünk, hogy teljesítsük mind az állam által előírt feladatainkat, mind az önök elvárásait. Lassú lépesekben haladunk, feltérképezve a ránk bízott gyerekek és a családok háttér igényeit és lehetőségeit. Higgyék el, a szülői oldalra körültekintően figyelünk! Fontosnak tartjuk, hogy minden egyes tanulónk számára ugyanolyan lehetőséget biztosítsunk! A pedagógusaink nagy áldozatvállalással dolgoznak a gyerekért. Mindannyiunk számára rendkívüli és roppant nehéz a jelenlegi helyzet. A gyermekeik komoly kihívást teljesítenek. Nem kívánunk sok feladatot adni, mert tudjuk, hogy lassan lehet csak alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez.

Nem szabad sietni! A tananyag később pótolható, az emberi kapcsolatok, a biztos érzelmi háttér azonban nem.

Arra kérjük önöket, hogy a gyermeküket megfelelő napirend kialakításával próbálják rendszeres munkára ösztönözni, hiszen a sikeres munka alapja a rendszeresség. Ha minden nap dolgoznak, olvasnak, eredményesebb lesz a munka és a bezártság is jobban elviselhető.

 

Tájékoztatás az időszerű feladatainkkal kapcsolatban:

 

A Munkatervünk szerint a tavaszi szünet 2020. április 9-19-ig tart, mely a digitális munkarendre való átállás tekintetében sem változott.

 

A vészhelyzet ellenére a következő tanév előkészületei sem állhatnak le.

1. Folyamatosan zajlik az első osztályosok online beiratkozásának szervezése, a szülők tájékoztatása.

2. Készül a következő évi tankönyvrendelés is, amihez fel kell mérnünk a hittant és erkölcstant tanulók számát. Kérem ezért a tisztelt szülőket, hogy aki az idei évhez képest változtatni szeretne, tehát hittan helyett erkölcstant, vagy erkölcstan helyett hittant választana, 2020. április 24-ig gyermeke osztályfőnökének jelezze. Aki ugyanazt a tárgyat választja, amit idén, annak nem kell semmit tennie.

3. A többi tantárgyat érintő tankönyvrendeléssel kapcsolatos teendőkről az e-napló felületén később tájékoztatjuk önöket.

4. Jogszabályi kötelezettségünk az is, hogy a 3. évfolyamra járó diákjaink szüleinek nyilatkoznia kell arról is, hogy gyermeke számára melyik kötelező idegen nyelv oktatását szeretné választani a 2020-2021-es tanévben. Kérem az érintett szülőket, hogy a KRÉTA/ e-ügyintézés menüpontban a kérdőívet legyenek szívesek kitölteni!

5. A rendszeres gyakorlás, ismétlés mellett szeretnénk a szünet után néhány online tanórát is tartani, ahol végre diák és tanár élőszóban is találkozhat egymással.

Olyan egységes felületet használatát tervezzük bevezetni, amelyen áttekinthetően követhetők az iskolai események és online órák tartásra is lehetőséget ad. Ehhez sajnos egy kis idő kell, de remélem, a szünet után sikerül megvalósítanunk.
 

Kívánok mindenkinek jó egészséget, kitartást,
valamint
kellemes húsvéti ünnepeket!

Vigyázzanak magukra és a gyermekeikre!

Iskolánk tantestülete nevében

Jancsekityné Iváncsics Márta intézményvezető

 

                                          
                  

Pályázatok

NKA
Ökoiskola
Határtalanul
 Okosan a pénzzel!
Bethlen Gábor Alap
Erzsébet táborok