Álláspályázat - hegedű szakos tanár

Álláspályázat - hegedű szakos tanár

 

Nagykanizsai Tankerületi Központ - Hévízi Illyés Gyula Általános Iskola és AMI

 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

 

pályázatot hirdet

 

Hévízi Illyés Gyula Általános Iskola és AMI

 

Hegedű szakos tanár

 

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2020.08.24 - 2022.07.31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8380 Hévíz, Kossuth L. utca 2.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Hegedű hangszer oktatása a hatályos jogszabályok alapján és az intézmény pedagógiai programjában foglaltaknak megfelelően.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, hegedű szakos tanár/hegedűművész, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv 98.§-ban foglaltakat figyelembe véve,
  • büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
  • cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • a pályázó szakmai önéletrajza,
  • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata
  • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
  • a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez)
  • a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. augusztus 24. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 6.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt az intézmény vezetése nyújt, a 06 30/451 5227 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Nagykanizsai Tankerületi Központ - Hévízi Illyés Gyula Általános Iskola és AMI címére történő megküldésével (8380 Hévíz, Kossuth L. utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/183/00385-8/2020 , valamint a munkakör megnevezését: Hegedű szakos tanár.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beküldött pályázatok alapján kiválasztott pályázók meghallgatása után az intézményvezető javaslatára a tankerületi központ igazgatója dönt.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 20.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázati kiírás visszavonására, valamint a pályázati eljárás érvénytelenné nyilvánítására vonatkozó jogát a tankerületi igazgató fenntartja.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. június 8.

 

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

Pályázati kiírás letöltése

Pályázatok

 Okosan a pénzzel!
Ökoiskola
NKA