Álláspályázat - takarító

Álláspályázat - takarító

Nagykanizsai Tankerületi Központ - Hévízi Illyés Gyula Általános Iskola és AMI

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Hévízi Illyés Gyula Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

 

Takarító

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8380 Hévíz, Kossuth L. utca 2.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézményben takarítási feladatok elvégzése a helyi munkarend szerint.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

  • 8 Általános,
  • büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
  • cselekvőképesség,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • a pályázó fényképes szakmai önéletrajza
  • végzettséget igazoló okmány(ok) másolata
  • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
  • a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez),
  • a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. április 20. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 1.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt az intézmény vezetése nyújt, a 06 30/516 3523 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Nagykanizsai Tankerületi Központ - Hévízi Illyés Gyula Általános Iskola és AMI címére történő megküldésével (8380 Hévíz, Kossuth L. utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/183/HR/058-4/2022 , valamint a munkakör megnevezését: Takarító.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beküldött pályázatok alapján kiválasztott pályázók meghallgatása után az intézményvezető javaslatára a tankerületi központ igazgatója dönt.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. április 14.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az adatkezelési tájékoztató elérhető a Nagykanizsai Tankerületi Központ honlapján. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot felfüggessze, megszakítsa vagy eredménytelennek nyilvánítsa bármiféle jog- és/vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása esetén a pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a kk.gov.hu/nagykanizsa honlapon szerezhet.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. március 16.

 

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

Pályázati kiírás letöltése

Pályázatok

NKA
Ökoiskola
 Okosan a pénzzel!
Erzsébet táborok
Határtalanul
Bethlen Gábor Alap