Délutáni tanórák alóli mentesítés

Tájékoztatás a délutáni tanórák alóli mentesítés lehetőségeiről. 

Tisztelt Szülők!

 

A visszaérkező kitöltött igényfelmérőkből kiderült számunkra, hogy a nyomtatvány nem volt egyértelmű.

Ezért tájékoztatom Önöket a délutáni tanórák alóli mentesítés lehetőségéről:

 • Napközis tanóráról:
  • szülői kérelemre csak azokon a napokon, amikor művészeti oktatásban, más intézményben különórákon, vesz részt a gyermek, edzésre, magántanárhoz, stb. jár, vagy
  • a szülő vállalja az otthoni felkészítését, de a szaktanárok megítélése szerint behívható napközibe, ha nem készül otthon.
 • legfeljebb heti két óra délutáni testnevelés alól:
  • teljes tanévre - versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított igazolás bemutatásával
  • félévre:
   • ha a délután szervezett testnevelés órával ütközik és ezt a sportszervezet igazolja és a szülő bemutatja
   • alapfokú művészetoktatásban néptánc oktatáson vesz részt.

AMÍG GYERMEKÜK ÍRÁSBELI IGAZGATÓI ENGEDÉLYT NEM KAP TÁVOLMARADÁSRA, 16 ÓRÁIG RÉSZT KELL VENNIE A DÉLUTÁNI FOGLALKOZÁSOKON!

Kivétel, ha naponta papír alapú írásbeli kikérőjét, bemutatja a napközis nevelőknek.

Amennyiben nem vesz részt a délutáni órákon és nem hoz írásbeli kikérőt, hiányzásait igazolni szükséges.

A szükséges sportegyesületi igazolások, versenyengedélyek és kérelmek benyújtási határideje szeptember 14. csütörtök.

Amennyiben üres nyomtatványokra lenne szükségük, keressék az iskola titkárságát, vagy a nyomtatványok letölthetők az iskola honlapjáról.

 

Törvényi háttér:

A 2011. évi CXC nemzeti köznevelésről szóló törvény szerint:

 • Az iskola köteles a gyermekek általános iskolai oktatását-nevelését minden nap legalább 16 óráig biztosítani. (27. §)
 • a tanuló kötelessége, hogy részt vegyen az általános iskolában a tizenhat óráig tartó foglalkozásokon (46. §)

55. § szerint: az igazgató az általános iskolában a tizenhat óra előtt megszervezett egyéb foglalkozás alól a szülő kérelmére felmenti a tanulót:

 • ha másik köznevelési intézménnyel is tanulói jogviszonyban áll
 • vagy más intézményben vendégtanulói jogviszonyban áll, az ott szervezett tanórai és egyéb foglalkozásokon történő részvétel érdekében
 • egyéb esetekben

Délutáni testnevelés alól:

 • a tanévre érvényes versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a sportszervezet keretei között szervezett edzéssel,
 • félévre: amennyiben délután szervezett testnevelés órával ütközik - a félévre érvényes, a sportszervezet által kiállított igazolással

 

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

 

Hévíz, 2023. szeptember 11.

Intézményvezetés

 

 

Letölthető kérelmek: 

KÉRELEM a mindennapos testnevelésben érintett tanulók legfeljebb heti két testnevelés tanórájának kiváltására

KÉRELEM délutáni foglalkozások alól

Pályázatok

NKA
Ökoiskola
Erzsébet táborok
Határtalanul
 Okosan a pénzzel!
Bethlen Gábor Alap