Intézkedési terv 2020/2021. tanévben a járványügyi készenlét idején

Intézkedési terv
2020/2021. tanévben a járványügyi készenlét idején

2020. szeptember 1-jétől a tanulók és a dolgozók kivételével csak előzetes időpont-egyeztetést követően lehet belépni az iskolába.

Az intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmény működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt. Amennyiben a szülők gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az esetleges fertőzés gyanújáról, az elrendelt karanténról haladéktalanul értesíteni az iskolát.

A bejáratoknál, az osztályokban kézfertőtlenítők vannak kihelyezve, melyet az épületbe történő belépéskor használni ajánlott.

A tanórákon a maszk viselése nem kötelező, de lehetséges. Az óraközi szünetekben az iskolaépületben a maszk viselése kötelező minden tanuló, minden iskolai dolgozó számára.

Érkezés az iskolába

Az iskolában 7.00-tól reggeli ügyelet működik. 7.00-7.30-ig a főbejáraton keresztül történik az iskolába való belépés.

7.30-tól 3 bejáraton keresztül, az alábbi rend szerint léphetnek be a tanulók:

 • 2-3. évfolyam: a Posta felől,
 • 1., 4-5-6. évfolyam: az udvar felől,
 • 7-8. évfolyam: a főbejáraton keresztül.

7.30-tól ügyeleti rendszer működik a folyosókon. 7.30-tól 8.00-ig minden tanuló az osztálytermében tartózkodik, a tantermek ajtaját nyitva tartjuk. A büfét a reggeli időszakban 7.45-ig vehetik igénybe a tanulók.

2020. október 1-jétől az intézménybe belépők testhőmérsékletét az érkezéskor mérjük, az alábbi szabályok szerint:

 • főbejáratnál a portás
 • az aulában az ügyeletes nevelő
 • a kisaulában az ügyeletes nevelő

Ha a tanuló testhőmérséklete a tisztifőorvos által meghatározott értéket meghaladja, másodszori mérésre van szükség. A lázas gyermeket elkülönítjük, azonnal értesítjük a szülőket/gondviselőket. Az iskolában csak egészséges gyermek tartózkodhat.

Szünetek rendje

Az óraközi szünetekben ügyelünk a folyamatos szellőztetésre.

Az udvar használata az alábbi rend szerint történik:

 • Az udvar megközelítése 3 irányból történik: a 2-3. évfolyam a Posta felőli bejárati ajtón, az 1-4-5. évfolyam az aula felől, a 6-7-8. évfolyam a hátsó kijáraton keresztül léphet az udvar területére.
 • A csoportosulás elkerülése érdekében az alábbi rend szerint történik az udvar használata: az 1. és 3. szünetben az alsó tagozatos tanulók, a 2., 4. és 5. szünetben a felső tagozatos tanulók mehetnek ki az udvarra (ezekben a szünetekben kötelező kimenni az udvarra):
 • 13.30 és 14.00 között a felső tagozatos tanulók a pályán, az alsó tagozatos gyerekek az udvaron tartózkodnak

A tanórák közti szünetekben minden tanulónak a tantermében vagy azon a folyosón kell tartózkodnia (ha nem az udvaron van), ahol az osztályterme található.

Rossz idő esetén az osztályterem előtti folyosón kell tartózkodni.

Ebéd

Az ebédlőbe való belépést követően szappanos kézmosás kötelező, a fertőtlenítő használata ajánlott. A maszk viselése az ételek elfogyasztásának idején kívül kötelező. A várakozásnál a csoportosulás kerülendő.

Az ebédeltetés rendje:

 • 1-2-3. évfolyam: 4. óra után
 • 4-5-6. évfolyam: 5. óra után
 • 7-8. évfolyam: 6. óra után

A délutáni időszakra vonatkozó szabályok

Azok a nem napközis gyerekek, akiknek nincs 6. órájuk és nem ebédelnek, a sportcsarnokban tartózkodnak 6. órában (ügyelet biztosított).

Azoknak a tanulóknak, akiknek 16.00-ig délutáni elfoglaltsága van, kötelező részt venniük a napközis foglalkozáson.

A 16.00 óra után kezdő foglalkozások előtt a tanulók hazamehetnek (nem kötelező a napközi). Az iskolába az órakezdés előtt 5 perccel érkezzenek vissza. Ha a tanuló a napközi után délutáni tanóra miatt nem megy haza, az aulában várakozhat.

Távozás

A szülők nem léphetnek be az épületbe. A gyerekek 16.00-16.10-ig az alábbi rend szerint lépnek ki az iskolából:

 • 2-3. évfolyam: a Posta felől,
 • 4-6. évfolyam: az udvar felől,
 • 7-8. évfolyam: a főbejáraton keresztül.

(A nagyobb testvér kisebb testvért elkíséri.)

16.30-ig az aulában felügyeletet biztosítunk. Azok a szülők, akik 16.10 után érkeznek meg a gyermekükért, az udvaron keresztül közelíthetik meg az épületet.

Azoknak a nem napközis tanulóknak, akiknek nincs délutáni órájuk, az utolsó tanítási óra után vagy ebéd után el kell hagyniuk az épületet.

Teendők beteg tanuló esetén

Azokat a gyerekeket, akiknél felmerül a fertőzöttség gyanúja, a 66-os számú teremben különítjük el. Felügyeletüket, valamint a felügyelő személy védőfelszerelését (kesztyű, maszk) biztosítjuk, haladéktalanul értesítjük a szülőt/gondviselőt.

A gyermek az iskolába kizárólag orvosi igazolással térhet vissza.

A tanulók és a pedagógusok testhőmérsékletének méréséhez megfelelő eszközzel (digitális lázmérő) rendelkezünk, amit szükség esetének használunk.

Öltözők használata

Intézményünkben 4 öltöző (2 női, 2 férfi) áll a tanulók rendelkezésére, amelyeket felváltva használhatnak. A gyerekcsoportok távozása után a fertőtlenítés biztosított.

Szaktantermek használata

A szaktantermi tanórák esetében a tanulók az osztálytermükben várakoznak a szaktanár érkezéséig. A szaktanterembe való belépéskor kötelező a szappanos kézmosás/fertőtlenítő szer használata.

Az érintettek tájékoztatása a szabályokról

A szabályokat a nevelőtestület közösen alakította ki, amelyet elektronikus formában a Kréta napló felületén, illetve az iskola honlapján tettük közre, továbbá az épület bejáratainál kifüggesztettünk.

Az első tanítási nap előtt az iskola honlapján közzétesszük a szabályokat.

Az intézkedési tervről az osztályfőnökök a tanév első osztályfőnöki óráján tájékoztatják a tanulókat.

 

Hévíz, 2020. szeptember 1.

Pályázatok

NKA
Ökoiskola
 Okosan a pénzzel!