Tájékoztatás beiratkozásról

Tájékoztatás beiratkozásról

TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ!

 

Tájékoztatom, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás során nemcsak személyes, hanem online úton is lehetőség van beíratni a tanköteles korba lépő gyermekét.

 

A járványügyi helyzet és a jelenlegi jogszabályi előírások miatt kérem Önöket, amennyiben lehetőségük van rá, az online ügyintézést válasszák.

 

Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezésének elektronikus, online formájára 2021. április 10-től nyílik meg az informatikai lehetőség az Ön részére a KRÉTA rendszer felületén keresztül: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap. Az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felület 2021. április 16-án éjfélig elérhető.

 

Abban az esetben, ha másik gyermekével kapcsolatban a szülőnek már van gondviselői hozzáférése a KRÉTA rendszerhez, az alábbi tájékoztató videót tekintse meg:

https://www.youtube.com/watch?v=ndGfOC-YZj4

 

Abban az esetben, ha a szülőnek még nincs gondviselői hozzáférése a KRÉTA rendszerhez, az alábbi tájékoztató videót tekintse meg:

https://www.youtube.com/watch?v=N4uXSDBvj8M

 

Az online eljárásra vonatkozó lényegesebb információk:

  • Meg kell adniuk a leendő tanuló személyes adatait.
  • Fel kell tölteniük gyermekük lakcímkártyáját szkennelt formában, az eredeti okmány bemutatása 2021. szeptember 1-én lesz esedékes.
  • Amennyiben nem a beiskolázási körzetbe tartozik a gyermek, úgy a beiskolázási körzet szerinti iskolát is meg kell jelölniük.
  • Kérjük, a könnyebb ügyintézés érdekében jelöljék meg, hogy gyermekük a következő tanévben hit- és erkölcstan, vagy etikaoktatáson kíván részt venni.

 

Amennyiben módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, jelezze (telefonon, e-mailben) az adott intézmény részére a visszavonási vagy adatmódosítási szándékát. Az adatok módosítását az intézmény a KRÉTA felületén a kérés alapján elvégzi. Amennyiben a szülő visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként a BÁI felületen az iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján elutasító határozatot hoz, és az intézmény saját rendszerében a gyermek adatait a „Beiratkozás visszavonva” státuszba állítja. Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését egy másik iskolába.

 

Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába íratná be a gyermekét, akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is a jelentkezése során.

 

Akár körzetes, akár nem körzetes iskolába kívánja beíratni gyermekét, mindenképpen jelentkeznie kell az általános iskolánál, amely jelentkezés a fent jelzett online módon vagy személyesen történhet meg.

 

Az online beiratkozás esetén a beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok bemutatására a 2021/2022. tanév első napjáig (2021. szeptember 1.) kerülhet sor. A beiratkozás adatainak felvétele indokolt esetben a beiratkozást lefolytató iskola által szabályozott módon, személyesen is megtörténhet.

 

Ez a következőképpen alakul iskolánkban:

Indokolt esetben a beiratkozási folyamat személyes módon is megvalósulhat, 2021. április 15-én 8.00 és 16.00 között, valamint 2021. április 16-án 8.00 és 12.00 óra között.

Az intézmény főbejáratánál, a portaszolgálaton elhelyezett űrlapok kitöltésével és a lakcímkártya bemutatásával a beiratkozási szándékot a szülő megerősíti, ezek alapján az intézmény regisztrálja a leendő elsős tanulót a hivatalos rendszerbe.

Tájékoztatom Önöket, hogy az intézménybe belépéskor a kihelyezett kézfertőtlenítő használata, valamint a testhőmérséklet mérés kötelező. Amennyiben a testhőmérséklet meghaladja a 37.5 fokot, a személyes beiratkozási folyamatot az intézmény megszakíthatja, ebben az esetben csak az online formában történő ügyintézés fogadható el.

 

A fentiek után, akár online, akár személyesen történt az iskolába való jelentkezés, a körzettel nem rendelkező általános iskolai osztályok tekintetében, továbbá a körzettel rendelkező iskolákba jelentkező, nem körzetes gyermekek esetében egyaránt legkésőbb 2021. április 23-ig döntenek a gyermekek felvételéről és ezután küldik el a tájékoztatásukat Önnek.

A beiratkozási eljárás során vagy annak lezárása után legkésőbb két héten belül Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika órát választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri majd gyermeke számára. Az iskola a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos, az egyházaktól kapott információkat feltünteti a honlapján.

 

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet a gyermeke óvodájától gyermekük oktatási azonosítója tekintetében. Természetesen iskolánk fenntartója, a Nagykanizsai Tankerületi Központ is rendelkezésre áll a körzetes iskolákkal kapcsolatos információk, az online vagy a személyes beiratkozás rendjével kapcsolatos kérdések esetén.

 

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség, melyeknek bemutatása a jelenlegi helyzetre tekintettel elegendő, ha csak a 2021/2022-es tanév első napján történik meg.

  • A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
  • A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
  • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
  • Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról
  • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan
  • Nyilatkozat a hit- és erkölcstan oktatásról

 

Visszajelzés, kérés:

A beiratkozással kapcsolatos valamennyi kérést, kérdést, igénybejelentést az alábbi e-mail címre várjuk:

E-mail: illyesbeiratkozas@gmail.com vagy info@illyes-heviz.hu

 

Elérhetőségek:

Jancsekityné Iváncsics Márta                        30/4515227

Tóth Zoltánné Dörnyei Éva                           30/4513661

Franczem Krisztina                                        30/4515292

 

Hévíz, 2021. április 01.

                                                                                          Jancsekityné Iváncsics Márta

                                                                                                    intézményvezető

 

 

Letölthető dokumentumok: 

Adatlap

Kérelem körzeten kívülieknek

Nyilatkozat az életvitelszerű tartózkodásról

Nyilatkozat hit-és erkölcstan oktatásról

Nyilatkozat idegen nyelv oktatásról

Nyilatkozat napköziről

Nyilatkozat törvényes képviseletről

Pályázatok

Ökoiskola
NKA
 Okosan a pénzzel!